הזמנת דו״ח

1מילוי פרטים 2בחירת מסלול 3פרטי מזמין הדוח 4סיכום ופרטי אמצעי תשלום

ניתן להשתמש במידע ותוצאות הדו״ח למשך 30 יום בלבד.

גם בעל הנכס וגם השוכר יכולים להזמין דו״ח ולקבל מידע אמין ומדויק שיסייע לקבל את ההחלטה הנכונה.

פרטי האדם שעבורו מוזמן הדו״ח (השוכר)